Diajar Sorangan Nulis Jeung Maca Cacarakan Sunda

Meunang diajar sorangan nulis aksara Cacarakan Sunda, susuganan bener..


Meunang diajar sorangan mindah aksarakeun hiji tulisan (kagungan Dr. Ruhaliah, Pangéran Kornél)


 Pérsi cetakna (Cacarakan Sunda.ttf)

Kaca salajengna...
Sumber : KOMUNITAS " Ha Na Ca Ra Ka " (https://www.facebook.com/groups/487112018001171/?fref=nf)
 Pérsi cetakna


Font Cacarakan

Font Jajawaan
Font Sundaland
0 komentar:

Post a Comment

Social Icons

Followers

About Me

My photo
Loneliness Is My Hiding Place

Featured Posts